Събрание на УС на 25.02.2015

УС на СПК Академик ще направи редовно събрание на 25.02.2015 (сряда) от 19,30 ч. на адрес ул. Родопи 33.

Дневен ред:

1. Разглеждане на молбата на Татяна Виналиева за замразяване на членство.

2. Насрочване на дата и комисия за предаване на касата от касиера на председателя.

3. Насрочване на Общо събрание за избор на нов касиер

4. Обсъждане на подробности около започващия курс.

5. Обсъждане на финансовия отчет на експедиция “ППД 2014 2-ра част”.

6. Други

Председател: А. Янев