Събрание на УС – 05.11.2014

УС на СПК Академик ще проведе събрание на 05.11.2014 г. от 19 ч. в помещението на Таня Стоилова.
Дневен ред:
1. Обсъждане на календарен план за 2015 г.
2. Обсъждане на бюджета за 2015 г.
3. Други.