С два куршума – два заека!

Written by Боян Шанов

Или по-скоро два уикенда – две нови дупки.

На 4.10 с Калина и Дамян си спретнахме семейна разходка, която ни отведе чак до с. Губеш (близо до град Годеч). Освен прекрасните есенни пейзажи, природата ни зарадва и с нова дупка. Обектът представлява тясна хоризонтална фурна, образувана точно по един разлом.

Количеството чакъл в единия край и морфологията на района предполага че ще си имаме работа с периодичен извор, но пък става въпрос за извор, който навярно отводнява платото на Тизоин и Сегуаро. Аз успях да се напъхам 2-3 метра навътре, но си е тясно и понеже не бях в подходящи одежди, не мога да кажа много как е нататък. Навярно ще трябва да се влиза на гладно.

На 12.10 се събрахме тълпа на академишки скали на Лакатник. Дидо, кучето му Бамби и аз се понесохме нагоре по течението на р. Петраница. Къде по речното корито, къде през драките, не успяхме да стигнем далеч – пътеката по долината не стига до с.Дружево. Върнахме се до Петров извор, където двата каптажа бълваха свежа вода с доста голям дебит. Явно подхранващият разлом иде отдалеч. Повъртяхме се нагоре-надолу по околните венци, дерета и сипеи, но както и многото други пещерняци преди нас, седнахме с празни ръце и решихме поне да пием по една студена вода. Като за последно се запътих да се изкатеря до един улей, докато Дидо заведе Бамби до реката и … ми нали се сещате! Стоеше си там високо една хубава пещерна галерийка с диаметър половин метър и продължаваше 3-4 метра навътре в масива по една пукнатина, напречна на посоката на развитие на разлома и в посока към него. Наврях се докъдето можах, но ме спряха камъните по дъното на галерията. Край не видях, само дръжка от иманярска лопата.

Така че стягайте кофите и лопатите и си избирайте накъде. Не е като да няма.