Устав на спелеолога – из чуждият опит

Written by Алексей Жалов

Фрeнските спелеолози са създали и се ползват свой устав “Устав на спелеолога”
При това той е оформен и приет като официален ръководен документ на Френската федерация по спелеология:
http://ffspeleo.fr/federation/textes/ethique/charte-speleo.pdf

Текстът е приет от управителния съвет на Френската Федерация по Спелеология (FFS) на18 март 2001 года в Лион, удобрен е от Генералната Асамблея в Париж на 2 юни 2002 година и е публикуван в Наръчника на ръководителя:
http://ffspeleo.fr/federation/textes/memento
ПРЕДГОВОР
Спелеологията е дейност свързана с природата , която се характеризира с:
– природните рамки, в която се осъществява, пълна неизвестност, изменения и необходимост от адаптация ;
– придвижвания, живот в група и контакти със средата, в която се осъществява ;
– физически задължения към дейността, която тя изисква.
Спелеологията предполага инициатива и отговорност, основани на знания и приемане на риска, свойствен за подземния свят.
Нейната практика не може да бъде заключена в строго правило-регламентация, което би я унищоило от всеки интерес.

Френската федерация по спелеология, като федерация представлява обществена служба, подчертаваща големите, важни принципи, които я управляват, и осигуряват най-добрата гаранция за свобода на практиката.

Устав на спелеолога

Съпреживявайте спелеоложки приключения с Френската федерация по спелелогия, откривайте подземната среда, изследвайте я, опознавайте я, изучавайте я, защитавайте я и еволюирайте при това в пълна безопасност.

1. Аз приемам да следвам отговорно поведение, сдържано и уважително към стопаните/собствениците, местните жители и други ползватели.

2. Аз уважавам всякакви нормативни измерения, свързани с пещерите, тяхната достъпност, в частност, при случай на археологическо откритие.

3. Аз уважавам, създавам уважение и защита по отношение на подземната среда и нейното обкръжение.

4. Аз информирам спелеоложката общност за своите открития, веднага/бързо правя публично достояние резултатите от моите проучвания и изследвания.

5. Аз уважавам работата на другите спелеолози, в частност, признавам приоритета на предшестващите открития и на провеждащите се в момента/на продължаващите работи, а също така признавам моралната и интелектуалната собственост на топоснимките и публикациите.

6. Аз се старая да предвидя рисковете от нещастен случай по време на подготовката на изследване, информирам се за метеорологичната прогноза, спецификата на територията, необходимостта от снаряжение/екипировка.

7. Аз се грижа за собствената си безопасност и безопасността на хората, с които работя съвместно. Аз отказвам да продължавам, ако условията на провежданото изследване превишават моите технически и/или физически възможности и/или на групата като цяло.
8. Аз прилагам и поощрявам отговорностите и задълженията на помощник и взаимно практически помагам на другите.
Превод от английски: М.Стаменова & Ал. Жалов:

Мисля, че нашего брата българските пещерняци има какво да прихванем от опита на френските колеги! На мнение съм, че дори можем да си принтваме устава и да си го сложим на стената, докато не се съгласим да направим