Пещерняк

Господ когото намрази,

прави го той пещерняк,

да пада да става да лази

и да се щура във мрак.

Припев:

Пещерняк, пещерняк, пещерняк,

ах ти подземно дете,

Пещерняк, пещерняк, пещерняк,

дупка акъла ти взе.

Че красотата се стига,

щом се изкаляш до шия,

щом се до кости измокриш

и на осмица превиеш.

Припев…….

Че тази божия клетва

е дяволски хитро скроена,

който веднъж в дупка влезе,

остава за винаги нейн.

Припев…….

 

Не стига,че вън е зарязал,

всичко, дори и света,

във дяволско гърло е влязъл,

да търси и там красота,

Припев…….