Технически прегледи и среща на Комисията по обучение, 6-8 май 2016

По време на празниците от 6 до 8 май 2016 в Карлуково ще се проведе Националният технически преглед, обявен в календарния план.
В прегледа могат да участват всички пещерни клубове в страната с неограничен брой отбори.
В прикачените файлове са програмата и критериите за оценяване на техническия преглед.

Заявки за участие изпращайте на bfs@speleo-bg.org до 29 април 2016 г.
На 8 май ще се проведе и среща на Комисията по обучение за обсъждане и обновяване на програмата за обучение “Пещерняк”, както и ще бъдат събрани кандидатури за инструкторите, които ще водят националните курсове по “Техническо усъвършенстване”, “Картиране”, “Спасителски”, “Инструкторски” през месец септември 2016.

Tehnicheski pregled 2016 Karlukovo

Tehnicheski pregled Oceniavane 2016