Технически прегледи и среща на Комисията по обучение, 1-3 май 2015

По време на празниците от 1 до 3 май 2015 в Карлуково ще се проведе националният технически преглед, обявен в календарния план.

Също така ще се проведе и среща на Комисията по обучение. По време на срещата ще се сформира крайния състав на комисията. До момента желание са изявили: Валери Пелтеков, Никола Дончев, Енчо Енчев, Георги Стайчев, Владимир Георгиев, Борислав Алексиев.
Също така ще бъдат избрани инструкторите, които ще водят националните курсове по “Техническо усъвършенстване”, “Картиране”, “Спасителски”, “Инструкторски” през месец юли 2015.
Молим да дойдат на срещата всички, които имат желание да участват в Комисията по обучение или да водят националните курсове.
Желаещите да водят нациоланите курсове трябва да си носят екипировката за вертикални пещери.

В прикачените файлове са програмата и критериите за оценяване на техническия преглед.

Tehnicheski pregled Oceniavane

Tehnicheski pregled 2015 Karlukovo