По-важни дати и събития от клубната история

1958 година
22 октомври – основан е Студентския пещерен клуб “Академик”- първият пещерен клуб в България.

1960 година
– реорганизация на СПК “Академик”
– провеждане на първия клубен курс по пещерно дело у нас

1962 година
– провеждане на експедиция “Троян-62” – първата клубна многодневна експедиция в България. По време на тази експедиция са осъществени първото масово спускане в дълбока пропаст у нас ,16 човека достигат дъното на “Птича дупка”, и първия дълбочинен подземен лагер.
– клубна експедиция под шефството на в. “Ехо” в района на с. Янтра, Габровско – ноември.

1963 година
– провеждане на многодневната експедиция “Понор – 6З” – юли.

1964 година
– на представителна група от клуба е присъдено първо място на 1-я градски пещерен сбор в с. Кунино.
– многодневна експедиция “Котел-64” – юли. Достигната е рекордна дълбочина в пропастта “Ледника” -242 м. и са изследвани още две пропасти с дълбочина повече от 100 м.
– членове на клуба се запознават с Моравския карст в Чехословакия.
– клубна експедиция в района на гр. Етрополе – октомври.
– 26 човека от клуба участвуват в градския сбор в района на гара Черепиш – ноември.

1965 година
– клубна експедиция”Персенк-65″ – м, април
– провежда се четирисезонно изследване в пещерата “Темната дупка” край с. Беренде извор.
– начало на системни проучвания в пещерата “Духлата”

1966 година
– клубни експедиции в района на с. Върбово – април, в района на с. Медвен и гр. Котел – август, в района на с, Кипилово – октомври, и на пещерата “Елата” – декември,

1967 година
– клубни експедиции в районите на гр. Котел ,м. април, и гр. Пещера – май,
– първо участие на български пещерен клуб в спелеоложка експедиция в чужбина – проучване на пещерата “Оптимистическая” съвместно с пещерния клуб”Циклоп” от г. Лвов, УССР.

1968 година
– провеждане на първата клубна конференция по пещерно дело у нас във връзка с чествуването на 10-годишнината на СПК “Академик” и издаване на Юбилеен сборник.
– проведена е експедицията”Пирин-68″ – първата международна експедиция, организирана от наш клуб, в която участвуват девет пещерняци от спелеоклуба “Циклоп” от г. Лвов.
– клубни експедиции за комплексно изследване на пещерата “Тошова дупка”, Врачански окръг.
– февруари, в местността “Глигоре” с. Карлуково, март – в района на с. Габаре , три експедиции, в района на с. Ракита, ПлевенскиБресте, Врачански окръг – октомври, в района на гр. Тетевен – ноември.
– начало на дългосрочното изследване на пещерата “Душника” при с. Искрец, Софийски окръг.

1969 година
– начало на четирисезонното изследване в пещерата “Магурата”.
– второ участие на членове на клуба в експедиция на клуба “Циклоп” в пещерата “Оптимистическая”.
– клубни експедиции на Пирин -Бански СУХОДОЛ, и “Лютаджика-69”.

1970 година
– по време на експедиция “Понор-70”, съвместно с ВМГИ, се прилагат геофизични методи за изследване на карста – юли.
– международна пещерна експедиция в района на местностите Злостен и Зеленич край г. Котел – м. август, с участие на спелеолози от гр, Лвов.
– клубни експедиции на “Хайдушка пропаст”, -април, в Среден Пирин – октомври, в района на с. Земен – ноември, в Пирин Бъндерица-1 и Бъндерица-2.

1971 година
– клубна експедиция “Бъндерица-3”, – февруари, по време на която се достига дъното на най-дълбоката тогава пропаст в Пирин -125 м.
– създаване на първата секция по пещерно дело към ВУЗ във ВМЕИ “Ленин” – април.
– членове на клуба участвуват в експедиция на Новосибирския клуб “Спелеолог” в Кавказ.
– клубни експедиции в районите на с. Кипилово, Сливенски окръг – юли-август, и на с. Реселец, Плевенски окръг – декември.
– първо участие на клуба в комплексна експедиция на НЕК -“Славянка-71” – м. юли.

1972 година
– експедиция в местността Демир Баба Теке край с. Свещари, Разградски окръг, експедицията е организирана от НЕК.
– откриване на нови галерии и втори вход на пещерата “Духлата”, дължината и достига 8532 м.
– клубни експедиции в Пирин, районите на Каменитица и Бъндерица, и в местността “Глигоре” край с. Карлуково
– членове на клуба вземат участие в снимането на филма “Пътища в бездните”.

1973 година
– група от клуба участвува в теоретичната конференция и юбилейната експедиция “Оптимистическая XXVI” по случай 10-годишнината на спелеоклуба “Циклоп” в гр. Лвов.
– членове на клуба участвуват в V Международен конгрес по спелеология в г. Оломоуц, Чехословакия.
– клубни експедиции в Пирин – октомври, в района на с. Равногор, Пазарджишки окръг – м. ноември, и района на с. Градешница -м. декември.

1974 година
– членове на клуба, съвместно с пещерняци от Университетското спелеологическо общество в гр. Шефийлд, Англия, откриват продължения в Бонинската пещера ,край с. Крошуна, и в пещерата “Суббатъ” – м. Злостен, край Котел.
– ОТКРИТИ са “Новите части” в пещерата “Духлата” и пропастната пещера “Чучулян” в района на с. Боснек.

1975 година
– провеждане на експедицията “Странджа 75” – начало на комплексното проучване на карста в Странджа, организирано от НЕК-ЮНЕСКО.
– откриване на “Китовата зала” в пещерата “Духлата”.
– клубна експедиция “Пирин-75-есен”

1976 година
– провеждане на втората експедиция на НЕК-ЮНЕСКО в Странджа – м. юли.
– начало на системни проучвания върху карста в района на гара Черепиш.
– клубни експедиции в Пирин – м. август и м. септември, по време на които се работи в пропастта “Вихрен”.

1977 година
– първа женска експедиция “8-ми март” в района на гр. Тетевен.
– провежда се третата експедиция на НЕК-ЮНЕСКО в Странджа – юни.
– клубът организира общостудентска и международна експедиция “Пирин-77” с участие на варненски студенти и пещерняци от Италия и Англия.
– в района на с. Боснек са открити пещерите “Пепелянката” и “Академик”.

1978 година
– втора клубна женска експедиция в района на гр. Тетевен.
– съвместна експедиция със спелеолози от гр. Симпферопол в Крим.
– по време на международната експедиция “Пирин-78” е открита и проучена пропастта “20 години СПК “Академик”.
– в пещерата “Академик” е открита най-голямата зала в района на с. Боснек.

1979 година
– женска експедиция в пещерата “Мишин камък” при с. Горна Лука.
– по време на международната експедиция “Пирин-79” е достигната рекордна дълбочина в Пирин – 132 м в пропастта “Вихрен”.
– начало на работата на клуба по изучаване рисунките по скалния венец и пещерите при с. Царевец, Врачански окръг, експедициите се организират съвместно с НЕК-ЮНЕСКО.

1980година
– клубни експедиции на Деветашкото плато – август, на Пирин – юли, и в района на с. Габаре – декември.
– след дълъг труд се влиза за първи път зад извора “Врелото”, край язовир “Студена”.
– представители на клуба участвуват на експедиция в Крим.
– членове на клуба участвуват в експедиция на Шефийлдските спелеолози в Англия.

1981 година
– провежда се втората клубна експедиция на Деветашкото плато.
– членове на клуба участвуват в организираната от Студентския туристически съвет и НЕК експедиция в Куба , 15 ноември – 19 декември. Картирани са 16 км. галерии в Гран каверна Фуентес.
– на 12 юли, при опит за преминаване на сифона на Попов извор загива Георги Антонов.
– открито е това, което по – късно става вход на ППД

1982 година
– нови експедиции за изследване пещерите и пропастите в местността Барките, Врачански Балкан.
– в клубната експедиция “Деветашко плато-82” участвуват спелеолози от Полша, Куба и Англия.
– клубът поставя началото на постоянно действуващата експедиция “Чисти пещери” под шефството на в. “Ехо” – при почистване на пещерата “Духлата” участвуват 70 пещерняци от София и Перник.

1983 година
– през февруари се преминават сифоните на пещерата Спропадналото край Разлог.
– експ. “Черната пещ” край с. Горско сливово продължава проучването и картирането на пещерата.
– експ. “Осми март” завършва работата в района на с. Превала.
– две експедиции, проучват района на планината Славянка.
– експ.”Пирин 83″ работи в циркус Каменитица.
– експедиции или по – точно епопеята на “Барките”, в шест експедиции, при участието на повече от 40 члена на клуба се достига дъното на “Барка №14” и се открива пещерата “25 години “СПК”Академик”.
– продължават откритията в ППД
– във връзка с юбилея на клуба, на Карлуково се провежда научно практическа конференция по спелеология.

1984 година
– експедиция “Осми март”, картират се пещери в района на мина “Персенк”.
– експедиции “Барките 84″, довършват се картировки, работи се по продължаването на Беляр, прави се теодолитно кроки на района.
– 6 души от клуба правят прониквания в пещерите на Високите Татри в Полша.
– експ.”Пирин 84” работи в Бански суходол, като се опитва, неуспешно, да пробие през снежни тапи.
– членове на клуба, съвместно с археолози работят по изследването на пещерите на Яйлата и в двата кладенеца на крепостта Калиакра.

1985 година
– експедиция “Осми март” – работи в района на с. Тепава – деветашкото плато. Уточнени са, за съжаление в посока намаляване, дълбочините на някои пропасти в района
– експедиции в района на “Барките”, продължава се в “Беляр”. В работата участват и полски пещерняци.
– експедиция “Пирин 85” работи в района на Баюви дупки. Направено е теодолитно кроки на района, открита е пропастта “Челюстница”. В състава има пещерняци от Русе и Прага.
– продължава работата на “Яйлата”, от членове на клуба е направено пълно теодолитно заснемане на входовете на пещерите в района.

От тук нататък хронологията е пак точна, но най – вероятно недостатъчно пълна:

1986 година
– продължават откритията в ППД
– с оглед предпазване от затрупване, за първи път с дъски се затваря входа на №9 в Бански суходол
– голяма експедиция на “Барките”, с участието на спелеолози от град Нант.

1987 година
– членове на клуба преминават – за около 22 ч., по траверса “Мил – Пен Бланк” в масива Арбас на Пиренеите. Траверсът се счита за един от най – трудните в света.
– експедиция “Килси 87”. В в 22ч на 18 юли, двама членове на клуба достигат дъното на пропастта (- 1020м), която е най – дълбоката по това време в Азия. За първи път членове на клуба слизат на повече от 1000м дълбочина, те са и първите чужденци стъпили на дъното. При излизането, на дълбочина около 600м, паднала торба тежко ранява Филип Филипов и само изключително добрата физическа и психическа подготовка на екипа, а и на пострадалия, предотвратява фатален край.

1988 година 
– Продължава работата в Бански Суходол. Прави се топографска скица на района с теодолит. Извършват се изследвания на замърсяването, отразено в снежниците. Маркират се и се уточняват входовете на пещерите в района.

1989 година 
– Участие в националната екпедиция на с. Емен
– Продължава работата в Бански Суходол

1990 година
– Продължава работата в Бански Суходол. Открита е пещ. Нановица.

1991 година
– Продължава работата в Бански Суходол

1992 година
– Продължава работата в Бански Суходол. Последна голяма лятна експедиция в района на с. Боснек. Докартира се ППД.

1993 година
– Продължава работата в Бански Суходол  

1998 година 
– Посрещаме пещерняците от Спелео Група “Делта” – Гренобъл, Франция

1999 година
– Връщаме гостуването във Франция, посетени са пещерите СИАЛЕ НЬОФ, ПЮИ ВЕНСАН, ТРУ КИ СУФЛ, ГУР ФЮМАН, ТРУ ДЬО СПИНЕТ, ГУРНИЕ,ПО 2, Л’АНТРЕ ДЬО ВЕНЮС и благоустроената ШОРАНШ.

2000 година
– Участие в експедиция Стража 2000 съвместно с ПК Хеликтит и ПК “Вертикал” Перник.
– Участие в експедиция “Твърдица 2000”
– Съвместна експедиция с “Хеликтит” и “Витоша” в Бански Суходол.

2001 година
– По време на съвместна експедиция в Бански Суходол е направен пробив в пещ. №9 – изваден е упоритият камък на дъното и е намерено продължение.

2002 година
– Междуклубна експедиция на СПК “Академик”, ПК “Хеликтит” и ПК “Витоша” София в планината Славянка.
– Участие в проучването на ПК “Хеликтит” на новоткритата пещера “Говора на водата”

2003 година
– Провежда се поредната експедиция на планината Славянка. Открити са пещерите Комарница и Е2.
– Експедиция Бански Суходол, съвместно с ПК Хеликтит

2004 година
– Провежда се поредната експедиция на планината Славянка, организирана съвместно с ПК Хеликтит, този път с участието на гръцки колеги по покана от клуб Хеликтит.
– Експедиция за продължаване на пещерата “Камбанките”, с. Мугла
– Участие в експедиция за разекипиране на пропастта Чехи 2, Словения. Достигната дълбочина – 1200м.
– Участие в експедиция ЕГМА 2004, достигнато е дъното на най-дълбоката пропаст в Азия – 1429м.
– Експедиция “Бански Суходол-2004”

2005 година
– Експедиция на планината Славянка (Орвилос) от гръцка страна.
– Участие в украинска експедиция за изследването на най-дълбоката пропаст в света – Крубер-Вороня. К. Стоилов стига до -2080м.

2006 година
– Провежда се поредната експедиция на планината Славянка, организирана съвместно с ПК Хеликтит, с участието на колегите от Гърция.
– Открива се пещерата Боско, край гара Лакатник.

2007 година
– Участие в експедиция “Голо бърдо” Албания. Открива се пещерата Охо Бохо на Враца.
– Участие в експедиция за картиране на пещерата Кристална в Украйна.
– Експедиция Бански Суходол 2007, организирана съвместно с ПК Хеликтит.

2008 година
– м. Май – участие в тържеството и възобновяване на връзките с клуб Циклоп, Украйна. Проникване до новия район на пещ. Оптимистическа. Работа по новия входна пещ. Золушка.
– м. Август –  участие в националната експедиция в масива на вр. Мая Арапит, Албания. Продължаване на едноимената пещера до около +250 м.

Надяваме се скоро да допълним останалите незасегнати години с богата и точна информация!