Александър Янев

Пещерняк и член на СПК Академик от 1987 г.
Завършени квалификационни курсове:
Основи на пещерното спасяване – Германия 2001 г.
Техническо усъвършенстване – 2005 г.
Научно-приложни методи и картиране – 2006 г.
Спасител в пещери и пропасти – 2006 г.
Инструктор по спелеология – 2009 г.
Инструктор по пещерно спасяване – 2012 г.

Председател на СПК Академик 2016г. – 2020г.